Spesialtilpasset drift med kjernekompetanse

God serverdrift krever jevnlig vedlikehold. Driftsavtalene våre sikrer at du har oppdatert programvare, og er godt rustet mot nettbaserte trusler. Vi overvåker nettverket ditt for å eliminere eventuelle problemer, og sørger for at maskinvaren din fungerer optimalt. 

Teknograd tilbyr serverdrift både for fysiske og virtuelle servere, og skreddersyr driftsavtalen etter ditt behov. IT-konsulentene våre har kapasitet og kunnskap til å finne riktig løsning for deg. 

Applikasjonstjenester og SaaS

Microsoft og de andre SaaS-leverandørene gjør hyppige endringer, og varslinger om endringer blir fulgt opp av våre eksperter for å ivareta tilgjengelighet, funksjonalitet og sikkerhet.

Vi vil også samarbeide med applikasjonsleverandør(ene) rundt forvaltningen av kundens applikasjoner.

Vi følger med i utviklingen

Dagens IT-løsninger er sammensatte. For å lykkes er du avhengig av å følge med i utviklingen, og i slike situasjoner er du helt avhengig av å ha en god sparringspartner med sterk fagkompetanse. Det får du hos oss. Våre eksperter gir deg:

Aktiv forvaltning av Microsoft 365

Oppfølging av relevant informasjon fra Microsoft og andre SaaS-leverandører

Innsikt i viktig informasjon om 365-tjenester

Proaktivitet når det kommer til sikkerhet

Proaktivitet rundt nye muligheter

Samarbeid mellom driftsleverandør og applikasjonsleverandør

Aktiv forvaltning med tanke på sikkerhet, tilgang og endringer

Avtalte rutiner for oppgradering av applikasjoner

Trenger du bistand med applikasjonsforvaltning?

Teknograd har jobbet med applikasjonsforvaltning i en årrekke, og bistår deg med alle dine behov. Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg.