serverdrift

Sikkerhet og support er alltid ivaretatt

For kunder som har applikasjoner som må installeres på servere, tilbyr Teknograd applikasjonsmiljø fra sine to datasentre i Norge så vel som fra Public Cloud. 

Datasentrene følger ISO 27001 og Tier III-standardene, dermed er kunden best mulig sikret mot blant annet naturkatastrofer og uautorisert tilgang. Kundens applikasjonsbehov legger føringer for hvordan applikasjonsmiljøet settes opp. Drift og vedlikehold følger Teknograds standard rutiner.

Les også: IT-rådgivning 

Fleksible og effektive løsninger

Applikasjonsmiljøet benyttes til blant annet kontorstøtteverktøy, fagapplikasjoner, datalagring og webapplikasjoner. 

Tjenesten kan også benyttes for lagring av større datamengder med sikker og kosteffektiv lagring i Norge.

Skreddersydde løsninger til ditt behov

Vi ønsker å gi deg som kunde forutsigbarhet og trygghet, til enhver tid. Med applikasjonsmiljø hos oss får du:

Rask tilgang til dine applikasjoner

Fleksibilitet og skalerbarhet tilpasset endrede behov

En kompetent driftsavdeling til din disposisjon

Et komplett applikasjonsmiljø som gir frihet til å benytte de applikasjoner du ønsker

Høy sikkerhet med tofaktorautentisering

Rask gjennomføring av implementering og endringer

Vi hjelper deg med ditt applikasjonsmiljø

Trenger du bistand med applikasjonsmiljøer? Ta kontakt med oss for å finne en trygg og stabil løsning for deg.