Nettverket skal sikre god arbeidsflyt

Dagens arbeidsliv stiller nye krav til nettverksløsningene på kontoret. Noen bedrifter kjører full tilstedeværelse på kontoret, men i flere tilfeller har mange gått over til en hybridløsning der man jobber både hjemmefra og på kontoret. 

For å imøtekomme den nye arbeidshverdagen er det viktig å ha nettverksløsninger som er stabile og fleksible. 

Les også: Klientdrift  

Dine nettverksbehov blir alltid ivaretatt

Et godt eksempel er sikker og pålitelig tilkobling til servere. Hvis dette ikke fungerer vil du raskt oppleve problemer med arbeidsflyten, og det er spesielt viktig for bedrifter som også jobber hjemmefra.

Våre rådgivere er strukturerte og effektive. Vi vet hva som fungerer, og kommer med løsningsforslag som er tydelige og konkrete.

Lokalt nettverk: Ivaretar dine nettverksenheter

En av tjenestene vi tilbyr er lokalt nettverk. Her handler det om vedlikehold og mindre endringer, som må til for at nettverket til enhver tid gjør jobben sin. 

Tjenesten dekker både trådløse aksesspunkter og svitsjer, og målet er et velfungerende nettverk for kunden.

For kunder som ikke ønsker å eie nettverksutstyret sitt selv, har man mulighet for å få med maskinvare med teknologigaranti som en del av tjenesten. 

Hva oppnår du med lokalt nettverk?

Ekspertene hos Teknograd vet hvor viktig det er å etablere en god nettverksstruktur. Med lokalt nettverk hos oss får du blant annet:

Oppdatert dokumentasjon av nettverket

Overvåkning av nettverksenheter for å avdekke feil som oppstår

Mulighet for feilsøk på nettverksenhetene

Mulighet for oppdatering av nettverksenheter ved behov

Standardisert maskinvare sikrer tilgang til riktig kompetanse

Redusert tidsbruk ved feilsøk og endringer

Økt forutsigbarhet og tilgjengelighet

Gjestenett for besøkende

Nettforbindelse: Stabilitet og trygghet i hverdagen

Vi mener at nettforbindelse er det som binder deg som kunde med omverdenen. Her har vi samlet flere av tjenestene som hjelper deg med nettopp dette. Teknologivalg gjøres ut fra hva som er hensiktsmessig for hver enkelt kunde, men driftes etter de samme prinsipper på tvers av alle Teknograds kunder. 

På denne måten oppnår man en standardisert drift som gir deg høy tilgjengelighet, effektiv drift og avtalt kapasitet mot internett og andre ressurser. 

Hva oppnår du med Nettforbindelse?

Vi tilbyr også egne løsninger for kunder med svært store krav til hastighet. Her kan du få direkte fiberforbindelse med minimal forsinkelse, direkte mellom kundens lokaler og Teknograds datasentre. I tillegg får du:

Standardisert drift tilpasset dine behov

God båndbredde og hastighet mot omverdenen

Optimalisert løsning for din organisasjon

Stabilitet, trygghet og forutsigbarhet

Brannmur: Sikkerhet i fokus

Beskyttelsen mot internettstrusler er viktigere enn noen gang. Nettverkskriminalitet er utbredt, og trusselen vil ikke bli lavere med årene. 

Derfor må du også sikre forbindelsen mellom bedriftens lokaler og omverdenen. 

Det å holde beskyttelsen oppdatert og relevant er avgjørende. Videre må vi sikre at autorisert skal slippe gjennom uten vanskeligheter - det er en forutsetning for vellykket forretningsdrift i dag. 

Hva oppnår du med brannmur?

Teknograd tilbyr drift av lokal og sentral brannmur. Du kan også velge lokal brannmur som en tjeneste, hvor maskinvare med teknologigaranti er inkludert. Hos oss vil du også få:

Standardisert drift tilpasset dine behov

Økt sikkerhet mot trusler fra internett

God beskyttelse gjennom brannmurer som blir vedlikeholdt og oppdatert

Stabilitet, trygghet og forutsigbarhet

Raske endringer ved behov

Vi hjelper deg med nettverksløsninger

Vi er eksperter på nettverksløsninger, og har lang erfaring innen faget. Ta kontakt med oss i dag om du trenger hjelp med nettverksløsningene for din bedrift.