it-support

Ingen problemer er for små

Vi vet hvor viktig det er å få hjelp med IT-tjenestene dine når du trenger det. Kanskje du sliter med treghet i systemet? Er det serverproblemer? Eller fungerer ikke e-posten din som normalt? Er det noe du ikke vet hvordan du skal gjøre? Kanskje du har fått en mistenkelig e-post? Vi står klare til å hjelpe deg.

Gjennomsnittlig ventetid hos vår servicedesk på telefon er kun 20 sekunder, og svarprosenten er godt over 95%. De innkommende samtalene som ikke blir besvart, blir ringt tilbake av en av konsulentene på servicedesken.

Les også: Applikasjonsmiljø

Fagsterke konsulenter som kjenner dine problemer

Servicedesken er bemannet med seniorkonsulenter som løser de aller fleste sakene på første henvendelse. Personlig service vektlegges høyt, og oppnås gjennom kontinuitet. 

Hva kan servicedesken vår hjelpe deg med?

Teknograd vil selvfølgelig hjelpe deg med alt du trenger innen IT-løsninger. Det innebærer blant annet:

Rask tilgang på seniorkonsulenter med lang erfaring

Office-programvare

Svargaranti på telefon

Kort tid fra feil oppstår til brukeren er i full sving igjen

At ansatte holder produktiviteten oppe

Pålitelige overvåkningsfunksjoner

Supportavdelingen styres av en supportansvarlig. Vedkommende har full oversikt over dagens henvendelser, som også fremvises på storskjerm. Vi har selvsagt også grundige rutiner for rapportering og varsling, som sikrer at alle oppgaver blir fulgt opp og utført. 

I systemet ligger alle våre kunder registrert med kontaktpersoner og hvilke løsninger og versjoner vi har levert, slik at vi har oversikt over situasjonen. Sender du en e-post til support@teknograd.no, registreres saken omgående på deg som kunde hvis du er registrert i systemet. 

Medarbeiderne ved servicedesken får dermed automatisk opp alle nødvendige data når saken påbegynnes.

Det betyr også at du får mer effektiv hjelp, siden dine henvendelser knyttes opp mot din historikk, utstyret du har og andre relevante forhold.

Vår servicedesk hjelper deg

Servicedesken hos Teknograd kjenner godt til din historikk, og kjenner hvilket system og utstyr du bruker slik at du slipper å forklare det når du ringer.