Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde eller interessent.

Hvordan behandler vi personopplysninger

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre salgs- og markedsaktiviteter og besøk på våre nettsider. Vi sender deg informasjon du har bedt om eller som vi har grunn til å tro at du er interessert i. Du kan oppleve å motta informasjon fra oss dersom du abonnerer på nyhetsbrev, har bedt om blogginnlegg eller vært i salgssamtale med en av våre selgere. Vi bruker også personopplysninger til interne analyseformål.

Du kan gjerne besøke våre nettsider uten å oppgi informasjon om deg selv. Dersom du ønsker å benytte deg av våre ressurser som e-bøker, sjekklister eller abonnere på bloggen vår, bruker vi skjemaer for å samle inn informasjon slik at vi kan sende deg det du ber om. Vi henstiller deg, enkelte steder, til å gi oss stillingstittel – det er imidlertid ikke påkrevet å fylle inn. Hensikten med det, er at vi skal kunne gi deg så tilpasset og godt innhold eller tilbakemelding som mulig.

Deling av innlegg

Når du deler innlegg, legges informasjonen inn der og da hos nettsamfunnet du velger å dele i. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid i vårt markedsføringsverktøy.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde eller interessent, og oppfylle avtalen du har med oss.

Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Teknograd er underlagt taushetsplikt.

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Teknograd kan kategoriseres slik: Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi mener det er din interesse. Du må gi oss samtykke for at vi skal kunne sende deg mer informasjon enn det du har bedt om. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

Utlevering av personopplysninger

Teknograd AS selger, bytter eller formidler ikke personopplysninger til eller med tredjepart. Vi tar personvern på alvor og vil ta alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil lagring av personopplysninger være regulert i vår databehandleravtale.

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Rett til å kreve innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere internt som personopplysningene videreformidles til, lengden vi lagrer personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at Teknograd har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle opplysningene. Du kan kreve at vi sletter dem dersom de ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Du kan trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag. Videre kan du motsette deg behandlingen dersom det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Du kan sende oss en e-post på support@teknograd.no om du ønsker kontakt med oss om retting, sletting eller at data skal flyttes. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Teknograd har etablert en rolle som behandlingsansvarlig som skal ha oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. 

Telefon: + 47 22 64 45 00 

E-postadresse: support@teknograd.no 

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse: Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

Andre behandlinger

Dersom du er kunde av Teknograd vil vi sannsynligvis også behandle personopplysninger, men da er det regulert mer spesifikt gjennom vår inngåtte databehandleravtale.

Informasjonskapsler og cookies – les her